ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ
του πρώην Αεροδρομίου
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Τ.Κ. 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-9014101
210 4911701

fax: 210 4911732